-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Odpověď na anketní otázky
- -
-
Otázky:
1.Mají se zástupci občanských iniciativ zapojovat do činnosti politických stran? Pokud ano, do jaké míry a jakou formou?
2.Považujete propojování těchto dvou oblastí na celostátní úrovni za prospěšné / nežádoucí a proč?
3.Jak hodnotíte Tmavozelenou výzvu, resp. pokus skupiny občanských aktivistů získat podstatný vliv ve Straně zelených.
Odpovědi
Sem napište odpovědi na otázky.
Autor
Jméno autora vkládané zprávy
E-mail autora
E-mail autora vkládané zprávy
Vaše profese         
Profese nebo zaměstnání autora vkládané zprávy

-
-
zpět   -
-
-