Pouze text - only text Econnect Zpravodajstv Informan servis pro NNO
- Kalend akc; Prce v NNO; Katalog odkaz; Tmata TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajstv
pro registrovan uivatele pro novine pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajstv ze VECH oblast ivotn prosted Lidsk prva Sociln oblast Gender Regionln rozvoj Kultura Obansk sektor Internet
- -
Zpravodajstv - ve
zpravodajstvi.ecn.cz > NNO a vysok politika > Anketa - osobnosti
-
-
zprvy
Komente
Tiskov zprvy

Anketa - odpovdi osobnost

1.Mají se zástupci občanských iniciativ zapojovat do činnosti politických stran? Pokud ano, do jaké míry a jakou formou?
2.Považujete propojování těchto dvou oblastí na celostátní úrovni za prospěšné / nežádoucí a proč?
3.Jak hodnotíte Tmavozelenou výzvu, resp. pokus skupiny občanských aktivistů získat podstatný vliv ve Straně zelených.
14. 1. 2003 - Bohuslav Blažek  (sociální ekolog)
1) Nelíbila by se mi byť jen morálně povinná řehole, že žádný zástupce občanských iniciativ se nesmí jakkoli zapojovat do činnosti politických stran, jaká platí jakožto norma například pro presidenty. Nic by se tím totiž nezaručilo, tak jako se nic nezaručí u "představitelů", kteří formálně vystoupí z partaje až poté, co mají jinou vyšší funkci v kapse. Jsem ale přesvědčen, že by se mělo rozšířit hlubší porozumění, proč a nakolik jsou tyto dvě sféry neslučitelné.

Posláním NNO je identifikovat a řešit problémy, posláním politických stran také. V tom mezi nimi není žádný rozdíl. Rozdíl vzniká, jakmile jde o postupy, jimiž se těchto cílů dosahuje. NNO jsou vděčny za podporu, ale nekladou si ji jako podmínku. Strany od jisté velikosti mají podporu od státu – tedy z kapes občanů – zaručenu. NNO nepožadují ani nepotřebují k výkonu své funkce podíl na moci, politické strany ano. NNO nikoho neprerezentuje, každý v ní vystupuje jenom za sebe. Může hájit zájmy jiných, ale nemůže na tom zakládat žádný nárok na podporu ani žádný nárok na moc.

Politici se opírají o mechanismus vytváření reprezentace pomocí voleb a pokud jsou zvoleni, jednají jménem těch, které v tomto smyslu reprezentují. Bez ohledu na mravnost/ nemravnost těch či oněch členů NNO a politiků už tyto tři rozdíly mají za následek, že strany nutně musejí aspirovat na peníze, na moc a na vystupování jménem velkého počtu lidí.

To neznamená, že jsou strany apriorně horší. I činnost v NNO může být jalová nebo nemravná, stejně jako i politika může být velmi užitečná. Nejde tedy o to, aby se NNO nezašpinily politikou, ale aby ani jedna ani druhá strana nezneužívala postupů, které jí nepřísluší. Tyto postupy se přenosem jinam stávají nelegitimní. Zneprůhledňují veřejný život a vytvářejí sféru polopravd a lží. Ani jedna ze stran není od ďábla, je takové ale jejich spojenectví.

2) Jak vyplývá z předchozí analýzy, pokusy o dokonce celostátní propojování těchto dvou sfér do účelových koalic nemohu považovat než za kalení již tak málo průhledné vody. Toto propojování má ostatně několik konkrétních strategií:
(a) pokus dostat se do politiky se všemi jejími aspekty bez veřejných procedur, které to předpokládá, tedy například vystupovat jako reprezentant bez volební procedury a tedy i bez odvolatelnosti voliči,
(b) úředníci poloveřejně vyšlou signál, že kdo z NNO přijde včas a bude se chovat servilně, bude úřady od té doby vnímán jako reprezentant NNO nebo dokonce "lidu",
(c) velké NNO vytvoří takové koalice a naleznou taková spojenectví, že se stanou ve své oblasti faktickým monopolem, a poté dají najevo politikům, že by je měli brát jako mocné partnery.
Všechny tyto postupy u nás pozorujeme a těžko říci, který z nich je špinavější.

3) Tuto výzvu jsem nečetl, nicméně definice, kterou uvádíte, budí dojem, že patří sub (a) a že by mohla přerůst v postup sub (c).animator@hrad.cz

DISKUSE - KOMENTÁŘE:
-
NNO a vysok politika
vodn strana
Komente a vahy
Anketa - odpovdi osobnost
Souvisejc lnky z Ekolistu
Zastnte se ankety
Anketa
Jakub Kašpar 
Daniel Vondrouš 
Petr Štěpánek 
Marian Páleník 
Bohuslav Blažek 
Ivan Dejmal 
Zuzana Drhová 
   
Pette si odpovdi naich ten

Zastnte se ankety i vy a odpovzte na 3 otzky.
Komente a vahy
Pavel Černý - Ekologický právní servis:
Vztah NNO ke státní a politické moci  
Petr Anderle - Občanské noviny:
Strany a neziskový sektor  
Filip Fuchs:
Vzpoura na lodi Bounty 
Vojtěch Kotecký:
Mnoho povyku pro nic? 
   
Martin Ander
Miroslav Patrik
Jan Beránek vs. Martin Prokop
Pavel Pečínka
Pavel Franc
Daniel Vondrouš
Karel Jech
Dušan Lužný
Jakub Patočka
- -
- Econnectsnadn spojen mezi lidmi, kte mn svt
Kontakty Mapa serveru
-
-