Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí; Práce v NNO; Katalog odkazů; Témata TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > NNO a vysoká politika > Anketa - osobnosti
-
-
zprávy
Komentáře
Tiskové zprávy

Anketa - odpovědi osobností

1.Mají se zástupci občanských iniciativ zapojovat do činnosti politických stran? Pokud ano, do jaké míry a jakou formou?
2.Považujete propojování těchto dvou oblastí na celostátní úrovni za prospěšné / nežádoucí a proč?
3.Jak hodnotíte Tmavozelenou výzvu, resp. pokus skupiny občanských aktivistů získat podstatný vliv ve Straně zelených.
14. 1. 2003 - Bohuslav Blažek  (sociální ekolog)
1) Nelíbila by se mi byť jen morálně povinná řehole, že žádný zástupce občanských iniciativ se nesmí jakkoli zapojovat do činnosti politických stran, jaká platí jakožto norma například pro presidenty. Nic by se tím totiž nezaručilo, tak jako se nic nezaručí u "představitelů", kteří formálně vystoupí z partaje až poté, co mají jinou vyšší funkci v kapse. Jsem ale přesvědčen, že by se mělo rozšířit hlubší porozumění, proč a nakolik jsou tyto dvě sféry neslučitelné.

Posláním NNO je identifikovat a řešit problémy, posláním politických stran také. V tom mezi nimi není žádný rozdíl. Rozdíl vzniká, jakmile jde o postupy, jimiž se těchto cílů dosahuje. NNO jsou vděčny za podporu, ale nekladou si ji jako podmínku. Strany od jisté velikosti mají podporu od státu – tedy z kapes občanů – zaručenu. NNO nepožadují ani nepotřebují k výkonu své funkce podíl na moci, politické strany ano. NNO nikoho neprerezentuje, každý v ní vystupuje jenom za sebe. Může hájit zájmy jiných, ale nemůže na tom zakládat žádný nárok na podporu ani žádný nárok na moc.

Politici se opírají o mechanismus vytváření reprezentace pomocí voleb a pokud jsou zvoleni, jednají jménem těch, které v tomto smyslu reprezentují. Bez ohledu na mravnost/ nemravnost těch či oněch členů NNO a politiků už tyto tři rozdíly mají za následek, že strany nutně musejí aspirovat na peníze, na moc a na vystupování jménem velkého počtu lidí.

To neznamená, že jsou strany apriorně horší. I činnost v NNO může být jalová nebo nemravná, stejně jako i politika může být velmi užitečná. Nejde tedy o to, aby se NNO nezašpinily politikou, ale aby ani jedna ani druhá strana nezneužívala postupů, které jí nepřísluší. Tyto postupy se přenosem jinam stávají nelegitimní. Zneprůhledňují veřejný život a vytvářejí sféru polopravd a lží. Ani jedna ze stran není od ďábla, je takové ale jejich spojenectví.

2) Jak vyplývá z předchozí analýzy, pokusy o dokonce celostátní propojování těchto dvou sfér do účelových koalic nemohu považovat než za kalení již tak málo průhledné vody. Toto propojování má ostatně několik konkrétních strategií:
(a) pokus dostat se do politiky se všemi jejími aspekty bez veřejných procedur, které to předpokládá, tedy například vystupovat jako reprezentant bez volební procedury a tedy i bez odvolatelnosti voliči,
(b) úředníci poloveřejně vyšlou signál, že kdo z NNO přijde včas a bude se chovat servilně, bude úřady od té doby vnímán jako reprezentant NNO nebo dokonce "lidu",
(c) velké NNO vytvoří takové koalice a naleznou taková spojenectví, že se stanou ve své oblasti faktickým monopolem, a poté dají najevo politikům, že by je měli brát jako mocné partnery.
Všechny tyto postupy u nás pozorujeme a těžko říci, který z nich je špinavější.

3) Tuto výzvu jsem nečetl, nicméně definice, kterou uvádíte, budí dojem, že patří sub (a) a že by mohla přerůst v postup sub (c).animator@hrad.cz

DISKUSE - KOMENTÁŘE:
-
NNO a vysoká politika
Úvodní strana
Komentáře a úvahy
Anketa - odpovědi osobností
Související články z Ekolistu
Zúčastněte se ankety
Anketa
Jakub Kašpar 
Daniel Vondrouš 
Petr Štěpánek 
Marian Páleník 
Bohuslav Blažek 
Ivan Dejmal 
Zuzana Drhová 
   
Přečtěte si odpovědi našich čtenářů

Zúčastněte se ankety i vy a odpovězte na 3 otázky.
Komentáře a úvahy
Pavel Černý - Ekologický právní servis:
Vztah NNO ke státní a politické moci  
Petr Anderle - Občanské noviny:
Strany a neziskový sektor  
Filip Fuchs:
Vzpoura na lodi Bounty 
Vojtěch Kotecký:
Mnoho povyku pro nic? 
   
Martin Ander
Miroslav Patrik
Jan Beránek vs. Martin Prokop
Pavel Pečínka
Pavel Franc
Daniel Vondrouš
Karel Jech
Dušan Lužný
Jakub Patočka
- -
- Econnectsnadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Kontakty Mapa serveru
-
-