Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí; Práce v NNO; Katalog odkazů; Témata TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > NNO a vysoká politika > Komentáře a úvahy
-
-
zprávy
Komentáře
Tiskové zprávy
Komentáře a úvahy:

Všichni tam nemusí

2. 1. 2003, Daniel Vondrouš Těší mě, že diskuse vedená o problému ekologické politiky a ekoaktivismu potvrzuje pestrost názorů uvnitř ekologického hnutí – tedy jeho hlavní sílu. Chtěl bych svou troškou přispět k vyvrácení dojmu, že na straně kritiků překotného vstupu ekologických aktivistů do jedné politické strany stojí především anarchisté obávající se o zbourání obrazu nepřítele, nemorální lidé strachující se, že je od koryt vytlačí ti morální, případně lidé, kteří mají osobní nevyřízené účty s Jakubem Patočkou.

Nepovažuji se za příslušníka ani jedné ze zmiňovaných skupin. Sám jsem nikdy v žádné straně, natož ve veřejné funkci, nebyl. Když jsem před několika lety začal pracovat jako poslanecký asistent Libora Ambrozka, vyřešil jsem svůj potenciální střet zájmů přerušením svého aktivního působení v ekologickém hnutí.

Možný střet zájmů mezi souběhem veřejně prospěšné práce občanského aktivisty a úředníka či politika samozřejmě nelze ani vzdáleně srovnávat s klasickými případy střetu zájmů politiků či jejich rodinných příslušníků ve správních a dozorčích radách různých podniků. Přesto je významný přinejmenším pro řadu lidí, kteří nevěří politickým stranám, ale konkrétním občanským sdružením ano.

Nesouhlasím s odsouzením - oč kategoričtějším o to hloupějším – ke zmanipulovatelnosti „každého, kdo se dostane do parlamentu“. Zmanipulovatelný je pochopitelně i „řadový“ učitel, úředník či ekologický aktivista. Některé kritizované jevy ve „vysoké“ politice navíc přímo nevycházejí z veskrze zkažené morálky jejích aktérů, ale z logiky politického soupeření. Pomyslná „hranice“ mezi občanskou angažovaností a stranickou politikou obecně odděluje oblasti s jinou přirozenou motivací. I když se na ni nelze zcela spoléhat, přeci jen poněkud usnadňuje orientaci. Proto je, myslím, rozumné ji zachovat jako zřetelnou, byť mnohem prostupnější než dosud.

Nejčastěji se s touto „hranicí“ setkávají občanské spolky na ochranu lidských práv či některé ekologické organizace (např. Hnutí DUHA, Arnika, Děti Země, Greenpeace), které hájí veřejný zájem i v konfliktu s politiky a veřejnou správou. Proto ji také vnímají nejcitlivěji.

Svůj význam má ale také pro politické strany. Zejména pro ty, které usilují o zvýšení své důvěryhodnosti m.j. i tím, že občas přijmou za svá konkrétní řešení, programové návrhy či dokonce konkrétní občanské aktivisty, kteří se k překročení hranice mezi občanským a stranickým aktivismem odhodlají.

Pro Stranu zelených (SZ) je v nynější situaci takovéto posílení důvěryhodnosti naprosto klíčové, navíc bez přílivu nových lidí je její přerod v moderní slušnou stranu vpodstatě nemyslitelný. Její členové – zejména ti noví - tedy pochopitelně nemohou objektivně hodnotit případná rizika negativních dopadů na ekologické hnutí. Ať už možné snížení důvěryhodnosti ekologických organizací díky setření výše zmíněné „hranice“ či oslabení jejich výkonu v důsledku případného odchodu klíčových lidí do politických funkcí.

Dovedu si představit i jiné – také logické a naprosto legitimní – střety zájmů. Hlavním nástrojem politické strany je volební zisk a následné prosazování jejích členů do klíčových míst ve veřejné správě. To vyžaduje určitou taktiku, strategii (včetně spolupráce s koaličními partnery) a také vnitřní sounáležitost. Pokud tedy kupříkladu Strana zelených překročí hranici nutnou pro vstup do parlamentu a uzavře vládní koalici s jednou či více silnějšími stranami, bude moci požadovat jedno či dokonce (při velkém zisku hlasů) i dvě ministerská křesla. Zákonitě bude usilovat o post ministra životního prostředí. Členům SZ – přinejmenším těm významnějším – zřejmě nezbude, než postupovat stejně jako jejich političtí protivníci, tedy chválit vlastního kandidáta a napadat jeho konkurenty.

Ekologické organizace naopak nejsou svázány logikou politické soutěže. Mohou proto objektivně a věrohodně srovnávat a hodnotit chování jednotlivých politiků a jejich stran.

Podobný soud, který se pokusí veřejně vyslovit představitel politické strany, ovšem stěží může být považován za nezaujatý. A to i kdyby dotyčný zároveň působil v pěti ekologických organizacích. Bude-li navíc takto vystupovat dostatečně úporně, vážně tím poškodí pověst všech svých kolegů.

Přechod některých ekologických aktivistů do úřadů veřejné správy i do politických stran považuji za užitečný. Ekologickému hnutí nejspíš nezbude, než se smířit i se ztrátou části svých nejlepších lidí. Chtěl bych jen, aby byl brán opravdu vážně - jako přechod, nejen jako podepsání další petice.

A ty, co jej ještě neuskutečnili, vyzývám – proboha, neodcházejte všichni. Schopné, slušné a věrohodné ekologické aktivisty potřebuje také ekologické hnutí. Jen tak může dál plnit svou nezastupitelnou roli.

Daniel Vondrouš
t.č. tajemník ministra životního prostředí

psáno pro Sedmou generaci a Econnect
DISKUSE - KOMENTÁŘE:
-
NNO a vysoká politika
Úvodní strana
Komentáře a úvahy
Anketa - odpovědi osobností
Související články z Ekolistu
Zúčastněte se ankety
Komentáře a úvahy
Pavel Černý - Ekologický právní servis:
Vztah NNO ke státní a politické moci  
Petr Anderle - Občanské noviny:
Strany a neziskový sektor  
Filip Fuchs:
Vzpoura na lodi Bounty 
Vojtěch Kotecký:
Mnoho povyku pro nic? 
Martin Ander:
Smutný černobílý svět 
Miroslav Patrik :
Přestane ekologické politice někdy vládnout slovo marginální? 
Jan Beránek vs. Martin Prokop:
Měli by aktivisté nevládních organizací vstupovat do politiky?  
   
Pavel Pečínka
Pavel Franc
Daniel Vondrouš
Karel Jech
Dušan Lužný
Jakub Patočka
Anketa
Jakub Kašpar 
Daniel Vondrouš 
Petr Štěpánek 
Marian Páleník 
Bohuslav Blažek 
Ivan Dejmal 
Zuzana Drhová 
   
Přečtěte si odpovědi našich čtenářů

Zúčastněte se ankety i vy a odpovězte na 3 otázky.
- -
- Econnectsnadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Kontakty Mapa serveru
-
-