Pouze text - only text Econnect Zpravodajstv Informan servis pro NNO
- Kalend akc; Prce v NNO; Katalog odkaz; Tmata TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajstv
pro registrovan uivatele pro novine pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajstv ze VECH oblast ivotn prosted Lidsk prva Sociln oblast Gender Regionln rozvoj Kultura Obansk sektor Internet
- -
Zpravodajstv - ve
zpravodajstvi.ecn.cz > NNO a vysok politika > Anketa - osobnosti
-
-
zprvy
Komente
Tiskov zprvy

Anketa - odpovdi osobnost

1. Mají se zástupci občanských iniciativ zapojovat do činnosti politických stran? Pokud ano, do jaké míry a jakou formou?
2. Považujete propojování těchto dvou oblastí na celostátní úrovni za prospěšné / nežádoucí a proč?
3. Jak hodnotíte Tmavozelenou výzvu, resp. pokus skupiny občanských aktivistů získat podstatný vliv ve Straně zelených.
Zůčastněte se ankety Zúčastněte se i Vy ankety a pošlete nám svoje odpovědi


29. 1. 2003 – Jakub Kašpar  (dříve ekologický novinář, dnes zaměstnanec Ministerstva životního prostředí)
Myslím, že pokud se člověk, jenž „vyrostl“ v občanských iniciativách, tj. zná ze své vlastní praxe „nestranickou politiku“ či dopady té stranické do veřejného života, přesto přese všechno rozhodne pokusit se zapojit do stranického života, je to naprosto nezpochybnitelné a důležité rozhodnutí. A velmi pravděpodobně to může být i rozhodnutí pozitivní právě kvůli praktickým zkušenostem s důsledky (pozitivními i negativními) politiky politických stran. Celá odpověďcelá odpověď


27. 1. 2003 – Daniel Vondrouš  (státní úředník)
Legitimní - byť poněkud zvláštní - je dokonce i výzva občanským aktivistům k alespoň pasivnímu členství v dané politické straně. Právě občanští aktivisté ovšem jistě dokáží sami zvážit, jak osobně zareagují na výzvu k přechodu do pasivity v barvách politické strany. Sám jsem přesvědčen, že přinejmenším působení ve vedení politické strany a veřejné vystupování jménem ekologické organizace se v jedné osobě slučovat nemají. Celá odpověďcelá odpověď
diskuse [počet příspěvků: 1]


21. 1. 2003 – Marian Páleník  občan a občanský aktivista, ředitel občanského sdružení
Občanským aktivistou se nikdo nerodí. Nejde tedy o pokus občanských aktivistů, ale o pokus skupiny občanů ČR. Tohle "škatulkování" zavání jakousi formou rasismu. Občančtí aktivisté nejsou žádnou skupinou. (Mohli bychom najít další společné manipulativní charakteristiky: Pokus skupiny heterosexuálů, pokus skupiny bílých Čechů, pokus skupiny tmavookých.) Celá odpověďcelá odpověď
diskuse [počet příspěvků: 1]


17. 1. 2003 – Petr Štěpánek  (vedoucí projektu v o. s. Oživení; člen zastupitelstva na Praze 4)
Ano, účast na práci politických stran občanů jednotlivců je žádoucí, ať se rekrutují z řad iniciativ nebo ziskového sektoru. Je pouze třeba dbát, aby nedocházelo ke křížených vysokých funkcí ve straně a v občanském sdružení.
 Celá odpověďcelá odpověď


15. 1. 2003 – Vojtěch Kotecký  (vedoucí programu Hnutí DUHA)
Obávám se jednoho nebezpečí. Stranické angažmá řady osobností může znamenat významný odliv lidí nebo jejich kapacity z občanské společnosti. Ekologickým organizacím se něco podobného v menším vydání stalo po nástupu Libora Ambrozka do ministerského křesla. Samozřejmě, silná zelená strana by na druhou stranu znamenala velký přínos pro občanskou společnost, ve svém důsledku třeba včetně přílivu lidí a kapacity. Celá odpověďcelá odpověď


14. 1. 2003 – Jiří Tutter  (ředitel Greenpeace ČR)
Nemám výhrad, pokud se někdo velmi transparentně oddělí od občanské iniciativy, vstoupí do strany a poté, jako stranický politik, prosazuje své názory uvnitř této strany. Pak ale přestává byt čirým občanským aktivistou a začíná být straníkem. Celá odpověďcelá odpověď


14. 1. 2003 – Martin Mejstřík  (senátor/ bez stranické příslušnosti)
Bylo by dobré, kdyby se politické strany naučily hlasu občanských iniciativ naslouchat. Ideální by bylo, kdyby s nimi aktivně spolupracovaly – občanské iniciativy jsou mnohem blíže “terénu” než stranické sekretariáty, vláda či parlament. Osobně se o to snažím a kontakt s občanskými iniciativami je pro mne velkým přínosem. Celá odpověďcelá odpověď


14. 1. 2003 – Miroslav Kundrata  (ředitel nadace Partnerství)
Je přirozené, ze občansky angažované osobnosti ovlivňuji politiku spektrem lobovacích metod nebo i přejdou z neziskového sektoru do politiky. Pokud do politiky přejdou, měli by to udělat ale jasně a nemíchat příliš příslušnost k oběma typům institucí. Dříve nebo později se to pro jejich odlišnou povahu stane nevěrohodným. Celá odpověďcelá odpověď
diskuse [počet příspěvků: 1]


14. 1. 2003 – Fedor Gál  (sociolog, majitel nakladatelství G plus G)
Už sám fakt, že se někdo občansky angažuje, je projevem zájmu o věci veřejné. Účast na činnosti politické strany je totéž. Aktivisté občanských iniciativ, kteří rezignovali na politiku, rezignovali taky na možnosti širšího praktického prosazování svých zájmů. Konflikt zájmů nastává v okamžiku, když politik propojuje svou činnost s lobbingem pro materiální zájmy konkrétní občanské iniciativy, má z toho politický prospěch. Celá odpověďcelá odpověď


14. 1. 2003 – Zuzana Drhová  (ředitelka Zeleného kruhu)
Lidé z neziskového sektoru mohou být členy politických stran stejně jako podnikatelé, úředníci, učitelé a další. Vstupem do politické strany však přicházejí o politickou nezávislost (která může být pro práci v občanských iniciativách cenná) a tomu musí přizpůsobit své další působení v občanských iniciativách – asi těžko lze mít významné postaveni v obou těchto táborech. Celá odpověďcelá odpověď


14. 1. 2003 – Ivan Dejmal  (předseda sdružení Společnost pro krajinu; člen Rady vlády ČR pro lidská práva)
Propojování všech forem veřejného života je jev principiálně žádoucí. Konkrétní výsledek však vždy závisí na aktérech. Spojením dvou volů vzniká prospěch pouze, pokud jde o tažná zvířata. Na druhé straně spolupráce lidí,
kteří cítí, že patří k sobě a mají společný cíl, je vůbec předpokladem úspěchu. Celá odpověďcelá odpověď


14. 1. 2003 – Bohuslav Blažek  (sociální ekolog)
Nelíbila by se mi byť jen morálně povinná řehole, že žádný zástupce občanských iniciativ se nesmí jakkoli zapojovat do činnosti politických stran, jaká platí jakožto norma například pro presidenty.  Celá odpověďcelá odpověď


-
NNO a vysok politika
vodn strana
Komente a vahy
Anketa - odpovdi osobnost
Souvisejc lnky z Ekolistu
Zastnte se ankety
Anketa
Jakub Kašpar 
Daniel Vondrouš 
Petr Štěpánek 
Marian Páleník 
Bohuslav Blažek 
Ivan Dejmal 
Zuzana Drhová 
   
Pette si odpovdi naich ten

Zastnte se ankety i vy a odpovzte na 3 otzky.
Komente a vahy
Pavel Černý - Ekologický právní servis:
Vztah NNO ke státní a politické moci  
Petr Anderle - Občanské noviny:
Strany a neziskový sektor  
Filip Fuchs:
Vzpoura na lodi Bounty 
Vojtěch Kotecký:
Mnoho povyku pro nic? 
   
Martin Ander
Miroslav Patrik
Jan Beránek vs. Martin Prokop
Pavel Pečínka
Pavel Franc
Daniel Vondrouš
Karel Jech
Dušan Lužný
Jakub Patočka
- -
- Econnectsnadn spojen mezi lidmi, kte mn svt
Kontakty Mapa serveru
-
-