Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí; Práce v NNO; Katalog odkazů; Témata TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > NNO a vysoká politika > Anketa - osobnosti
-
-
zprávy
Komentáře
Tiskové zprávy

Anketa - odpovědi osobností

1.Mají se zástupci občanských iniciativ zapojovat do činnosti politických stran? Pokud ano, do jaké míry a jakou formou?
2.Považujete propojování těchto dvou oblastí na celostátní úrovni za prospěšné / nežádoucí a proč?
3.Jak hodnotíte Tmavozelenou výzvu, resp. pokus skupiny občanských aktivistů získat podstatný vliv ve Straně zelených.
15. 1. 2003 - Vojtěch Kotecký  (vedoucí programu Hnutí DUHA)
1) Pokud se ptáte na obecné pravidlo, nevidím pro něj žádný důvod. Je privátní věcí každé ekologické organizace, každé humanitární nadace, iniciativy nebo spolku, ale i každých novin, každé odborové centrály a každého jednotlivce, zda a nakolik se hodlají angažovat v politických stranách. Vyhlašovat nějaký kodex dobrého neziskového sdružení by bylo bezesporu absurdní.

Třeba Hnutí DUHA prosazuje kvalitní ekologická opatření do programů i agendy hlavních politických stran. Účastníme se proto například debat příslušných stranických komisí nebo připravujeme podklady či argumenty pro interní politické diskuse. Těžko si ale dovedu představit, že bychom se aktivně účastnili běžného stranického života – řekněme třeba podpořili některého kandidáta na předsedu Unie svobody.

2) Mezi světem občanské společnosti a světem politických stran přirozeně určitý průnik je a vždy bude, podobně jako mezi světem politiky a světem médií. Společně se přece účastní veřejného života, diskusí ve společnosti, řešení problémů a rozhodování o nich. Každý – občanské sdružení, politická strana, noviny, odbory – v ní má svoji vlastní roli a funguje odlišným způsobem.

Záleží proto na osobním rozhodnutí. A samozřejmě je na každé organizaci, spolku, nadaci nebo iniciativě, zda svým zaměstnancům a dobrovolným spolupracovníkům stanoví nějaká interní pravidla. Asi není dobrý nápad svým ředitelem jmenovat předsedu politické strany, protože se o svoji nejvýraznější tvář budete na veřejnosti dělit s jeho partají. Asi si budete chtít pojistit, aby nedošlo ke konfliktu zájmů, kdyby třeba straník připravoval pro organizaci, kde pracuje, hodnocení volebních programů politických stran. Asi nezaměstnáte na poloviční úvazek senátorku, protože jí zbývá tak málo času, že práci nebude dělat dobře. Asi nepověříte poslance, aby za vás lobboval ve sněmovně, neboť není tím nejlepším kandidátem pro přesvědčování svých politických konkurentů.

3) Především: žijeme ve svobodné zemi, kde si každý může vyzývat, k čemu se mu zachce, a získávat vliv, kde se mu zlíbí.
Pokud vím, snaží se Tmavozelená výzva, aby na českou politickou scénu přibyla silná zelená strana – strana, která bude klást důraz na zdravé a kvalitní životní prostředí, ochranu přírody, demokracii, zájem o dění ve světě za českými hranicemi a spoluodpovědnost naší společnosti za řešení globálních problémů, občanskou společnost, rozvoj místních ekonomik a postavení obcí. To by pro priority, které Hnutí DUHA prosazuje, byla bezesporu dobrá zpráva.

Obávám se jednoho nebezpečí. Stranické angažmá řady osobností může znamenat významný odliv lidí nebo jejich kapacity z občanské společnosti. Ekologickým organizacím se něco podobného v menším vydání stalo po nástupu Libora Ambrozka do ministerského křesla. Samozřejmě, silná zelená strana by na druhou stranu znamenala velký přínos pro občanskou společnost, ve svém důsledku třeba včetně přílivu lidí a kapacity. Přesto se tady skrývá také určitá hrozba.vojtech.kotecky@hnutiduha.cz

DISKUSE - KOMENTÁŘE:
-
NNO a vysoká politika
Úvodní strana
Komentáře a úvahy
Anketa - odpovědi osobností
Související články z Ekolistu
Zúčastněte se ankety
Anketa
Jakub Kašpar 
Daniel Vondrouš 
Petr Štěpánek 
Marian Páleník 
Bohuslav Blažek 
Ivan Dejmal 
Zuzana Drhová 
   
Přečtěte si odpovědi našich čtenářů

Zúčastněte se ankety i vy a odpovězte na 3 otázky.
Komentáře a úvahy
Pavel Černý - Ekologický právní servis:
Vztah NNO ke státní a politické moci  
Petr Anderle - Občanské noviny:
Strany a neziskový sektor  
Filip Fuchs:
Vzpoura na lodi Bounty 
Vojtěch Kotecký:
Mnoho povyku pro nic? 
   
Martin Ander
Miroslav Patrik
Jan Beránek vs. Martin Prokop
Pavel Pečínka
Pavel Franc
Daniel Vondrouš
Karel Jech
Dušan Lužný
Jakub Patočka
- -
- Econnectsnadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Kontakty Mapa serveru
-
-